Φρύνης 8, Μύρινα
Λήμνος, 81400, Ελλάδα
Τηλέφωνο:

2254023712

Fax: 2254023712
E-mail: apollopavilion47@gmail.com